SeaCloud AB vinner upphandling hos Kustbevakningen

För publicering tidigast kl 13.00 25 september 2020


Kustbevakningen väljer SeaCloud!

SeaCloud har, efter upphandling, skrivit avtal med kustbevakningen som de närmaste åren ska inhandla marin utrustning till kustbevakningens stationer och fartyg via SeaClouds inköpsportal. Avtalet är värt flera miljoner kronor och sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning upp till 2 år. Kustbevakningen har som ett led i sitt digitaliseringsarbete efterfrågat en leverantör som kan erbjuda en digital och effektiv plattform för att hantera inköp till deras 20-tal kuststationer och hundratal båtar och fartyg.

”Vi valde SeaCloud eftersom de erbjuder ett stort sortiment av produkter inom området marin utrustning, en bra prisbild och en smidig inköpsportal som kan kopplas till Kustbevakningens e- handels plattform. Helt enkelt ett bra anbud.” – Stefan Bergqvist Upphandlare Kustbevakningen

”Vi tycker det här är jättekul att kustbevakningen valt SeaCloud som leverantör av produkter till sina fartyg och anläggningar. Det som kustbevakningen bl a är intresserad av är att kunna hitta allt som de behöver i en och samma portal. De vill inte ringa runt eller slå i kataloger, de vill jobba i en modern plattform där de kan se vad som finns och om det finns i lager. Det är något som vi på SeaCloud är unika att kunna erbjuda”Andreas Myrén Grundare SeaCloud AB

SeaCloud erbjuder en helt unik inköpsportal där företag i marinbranschen hittar och kan beställa produkter. Inköp görs via SeaClouds webbaserade inköpsportal och SeaClouds kunder har möjlighet att lägga upp flera konton med olika behörighetsnivåer för att samarbeta bättre internt kring inköp. SeaCloud erbjuder även verktyg för att beräkna offerter, med möjlighet för slutkunden att signera med bankID. Och båtregister för att enkelt hålla koll på tidigare inköp.

”Vi lanserade SeaCloud i början av mars, precis när Corona pandemin slog till. Men trots det så har över 100 kunder anslutit sig till SeaCloud och nu även Kustbevakningen. När kustbevakningen kommer börja använda oss som leverantör så kommer det få följdeffekter som gynnar våra andra kunder. I sammanhanget vill vi rikta ett stort tack till flera varv och leverantörer som bidragit med viktiga insikter i utvecklingen av SeaClouds inköpsportal. Tillsammans är och kommer vara nyckelordet för gemensam framgång och utveckling” - Andreas Myrén Grundare SeaCloud AB

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Justitiedepartementet. På uppdrag av riksdag och regering arbetar Kustbevakningen med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Det finns ett 20-tal kuststationer strategiskt utplacerade längs Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern och en flygkuststation. Kustbevakningen ansvarar för att övervaka maritima miljöer och tillhandahålla sjöinformation till andra myndigheter. Kustbevakningen bedriver övervakning till sjöss och ordningshållning i sjötrafiken samt utövar tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik, jakt, naturvård och miljöbrott. Kustbevakningen förebygger och utreder även vissa brott i maritim miljö.

Presskontakt:

SeaCloud AB
Andreas Myrén
marknad@seacloud.se
08-773 11 00

Kustbevakningen
Växel: Tel 0776-70 70 00
info@kustbevakningen.se