BACH XAB CONTAINER

Artikelnr.

645599
1000 Liters IBC kärl *Observera att bilden inte alltid överenstämmer med den faktiska produkten.