Ankarsvirvel kätting - Kättingsvirvel - 10-12mm

Artikelnr.

66840034
Rostfri svirvel för kätting