Ankarsvirvel kätting - Kättingsvirvel - 6-8mm

Artikelnr.

66840033
Rostfri svirvel för kätting